Διεύθυνση 

ΕΞΠΑ ΑΕ
Αρχίλοχος
Πάρος, ΤΚ 84400
Κυκλάδες

Επαφή 

E  : info@expa-sa.gr
T  : +30 22840 41439 / 42542
F  : +30 22840 41983

Συνδέσεις 

Το νησί της Πάρου
Επιδοτήσεις στην Ελλάδα